Korozja mikrobiologiczna stali nierdzewnej

Stopy węgla, żelaza i chromu znane są ze swej wysokiej odporności na procesy korozyjne — jej przebieg jest znacznie wolniejszy niż w przypadku większości innych metali. Istnieją jednak czynniki przyspieszające ten proces, a jednym z nich jest aktywność metaboliczna bakterii tlenowych i beztlenowych. Jak przebiega więc korozja mikrobiologiczna stali nierdzewnej i jak można jej zapobiec?


Aktywność metaboliczna bakterii i jej wpływ na kondycję stali nierdzewnej

Mikroorganizmy osiadające na powierzchni wyrobów stalowych znacząco wpływają na tempo ich niszczenia. Przyczyną są wydzielane przez bakterie tlenowe i beztlenowe produkty przemiany materii. Proces korozji mikrobiologicznej można opisać w kilku krokach.

  1. W sprzyjających warunkach na stalowej powierzchni koncentrują się tlenowe bakterie redukujące żelazo, tworząc tak zwany biofilm. Ogranicza on dostęp tlenu bezpośrednio do stali nierdzewnej i powoduje powstawanie szczeliny.
  2. Pod biofilmem panują warunki beztlenowe, które umożliwiają rozwój bakterii redukujących siarczany SRB. Ich działalność wpływa na procesy elektrochemiczne zachodzące na styku stopu.
  3. Połączenie oddziaływania dwóch typów bakterii ogranicza repasywację stali, co z kolei powoduje mikrobiologiczną korozję wżerową i szczelinową.

Tak powstałe uszkodzenia mogą mieć poważne konsekwencje, szczególnie w przypadku instalacji stalowych stosowanych w różnego rodzaju przemyśle: chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym.


Zapobieganie korozji mikrobiologicznej

Głównym powodem powstawania biofilmu jest gromadzenie się na powierzchni stali nierdzewnej osadów stanowiących schronienie dla bakterii tlenowych. Spowolnienie narastania mikroorganizmów hamuje więc proces korozji mikrobiologicznej. W tym celu należy przede wszystkim stosować odpowiednie filtry do wody, które są w stanie oczyścić ją z niepożądanych jonów.

Ponadto konieczne jest odpowiednie czyszczenie i dezynfekcja powierzchni, na przykład poprzez ozonowanie czy promieniowanie ultrafioletowe. Dzięki temu możliwe jest niemal całkowite zahamowanie procesów korozyjnych i bezpieczne, wieloletnie użytkowanie wyrobów czy instalacji ze stali nierdzewnej.