Do pobrania katalogi z naszej podstawowej oferty.

 • wzierniki rurowe, płaskie
 • głowice myjące
 • zawory zwrotne, probiercze, odpowietrzające, bezpieczeństwa
 • płynowskazy
 • dekantery
 • szpunt aparaty
 • filtry rurowe, skośne
 • złącza clamp, aseptyczne, kołnierzowe
 • śrubunki/ złącza mleczarskie
 • kołnierze płaskie, szyjkowe
 • kolana 45,90 i 180 st,
 • trójniki, trójniki redukcyjne,
 • redukcje symetryczne i niesymetryczne
 • zawory motylkowe/klapowe, pneumatyczne, kulowe, trójdrożne, na trójniku,
 • elektrozawory,
 • główki kontrolne
 • włazy z PED, okrągłe, owalne, prostokątne, rewizyjne/szklane
 • uszczelki do włazów,
 • akcesoria do włazów
 • rury,
 • kolana,
 • trójniki,
 • redukcje,
 • czwórniki.