Dezynfekcja stali nierdzewnej

Zachowanie aparatury i instalacji stalowych w doskonałej kondycji przez wiele lat możliwe jest pod warunkiem odpowiedniej, regularnej konserwacji wszystkich elementów. Składa się na nią usuwanie bieżących zabrudzeń i działania biobójcze. W tym artykule omówimy zagadnienie dezynfekcji stali nierdzewnej.


Usuwanie mikroorganizmów z wody

Jeżeli aparatura czy instalacja stalowa ma stały kontakt z wodą, zwłaszcza stojącą, konieczne jest przeprowadzanie jej dezynfekcji. Dzięki temu możliwe jest wykluczenie ryzyka powstawania korozji mikrobiologicznej. Do przeprowadzenia tego procesu wykorzystuje się dichloroizocyjanuranu sodu (NaDCC), metody ozonowania lub promieniowania UV. W systemach przeciw pożarniczych do instalacji wtłaczany jest azot.


Dezynfekcja stali nierdzewnej

Prawidłowo zastosowany środek biobójczy chroni stalowe elementy przed korozją i pozwala na zachowanie higienicznej czystości. Jest to wyjątkowo ważne, zwłaszcza w instalacjach stosowanych w przemyśle chemicznych, farmaceutycznym, spożywczym czy kosmetycznym. Dezynfekcja stali nierdzewnej może być prowadzona za pomocą różnych preparatów, na przykład:

  • nieorganicznych i organicznych środków zawierających chlor,
  • czwartorzędowych związków amonowych,
  • jodoforów.

Środki dezynfekujące należy rozprowadzić na czystą i suchą powierzchnię stali nierdzewnej. Każdy z opisywanych preparatów ma swoje minimalne wymagane stężenie, którego należy bezwzględnie przestrzegać, by proces dezynfekcji był skuteczny. Ponadto niektóre preparaty, na przykład te na bazie chloru, mogą powodować korozję, jeżeli nie zostaną prawidłowo wypłukane. Dbałość o należyte przeprowadzenie procesu odkażania ma więc wpływ nie tylko na jego efektywność, ale i bezpieczeństwo stalowych powierzchni.

Należy zaznaczyć, że dezynfekcja stali nierdzewnej jest procesem niezależnym od czyszczenia. Aby utrzymać instalację i aparaturę w odpowiednim stanie, konieczne jest prawidłowe i regularne przeprowadzanie obu tych procedur zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych preparatów.